จำหน่ายและรับติดตั้งจอรับภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ป้ายไฟวิ่งled

ขนาดจอรับภาพโปรเจคเตอร์

ขนาดเนื้อผ้า จอรับภาพโปรเจคเตอร์

รวมขนาดจอรับภาพโปรเจคเตอร์ อัตราส่วน 4:3

Projector screen 4:3

projection screen 4:3

ขนาดจอรับภาพขนาด 84 นิ้ว อัตราส่วน 4:3 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 172 ซม. สูง 129 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 100 นิ้ว อัตราส่วน 4:3 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 204 ซม. สูง 152 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 120 นิ้ว อัตราส่วน 4:3 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 244 ซม. สูง 183 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 135 นิ้ว อัตราส่วน 4:3 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 275 ซม. สูง 206 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 150 นิ้ว อัตราส่วน 4:3 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 305 ซม. สูง 229 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 180 นิ้ว อัตราส่วน 4:3 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 366 ซม. สูง 274 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 200 นิ้ว อัตราส่วน 4:3 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 407 ซม. สูง 305 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 240 นิ้ว อัตราส่วน 4:3 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 488 ซม. สูง 366 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 250 นิ้ว อัตราส่วน 4:3 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 508 ซม. สูง 381 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 300 นิ้ว อัตราส่วน 4:3 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 610 ซม. สูง 460 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 400 นิ้ว อัตราส่วน 4:3 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 813 ซม. สูง 610 ซม.

รวมขนาดจอรับภาพโปรเจคเตอร์ อัตราส่วน 16:9

 

projector screen ratio 16:9

projector screen ratio 16:9

 

ขนาดจอรับภาพขนาด 100 นิ้ว อัตราส่วน 16:9 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 222 ซม. สูง 125 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 120 นิ้ว อัตราส่วน 16:9 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 266 ซม. สูง 150 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 150 นิ้ว อัตราส่วน 16:9 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 332 ซม. สูง 187 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 180 นิ้ว อัตราส่วน 16:9 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 399 ซม. สูง 224 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 200 นิ้ว อัตราส่วน 16:9 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 443 ซม. สูง 249 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 250 นิ้ว อัตราส่วน 16:9 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 554 ซม. สูง 312 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 300 นิ้ว อัตราส่วน 16:9 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 664 ซม. สูง 374 ซม.

รวมขนาดจอรับภาพโปรเจคเตอร์ อัตราส่วน 16:10

projector screen ratio 16:10

projector screen ratio 16:10

ขนาดจอรับภาพขนาด 90 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 194 ซม. สูง 121 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 100 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 216 ซม. สูง 134 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 110 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 237 ซม. สูง 148 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 120 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 259 ซม. สูง 161 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 150 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 324 ซม. สูง 202 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 180 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 389 ซม. สูง 243 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 200 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 432 ซม. สูง 270 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 250 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 540 ซม. สูง 338 ซม.

ขนาดจอรับภาพขนาด 300 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 647 ซม. สูง 404 ซม.

** หมายเหตุ ขนาดจอรับภาพโปรเจคเตอร์แต่ยี่ห้อ อาจจะมีความต่างกัน **