จำหน่ายและรับติดตั้งจอรับภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ป้ายไฟวิ่งled

จอ Tripod vertex

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบ ขาตั้งสามขา

ยี่ห้อ VERTEX

screen_boy_tripod

 คุณลักษณะ จอ Tripod Screen ขนาด 50 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 1:1

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : vertex
 • ประเภทจอ : Tripod Screen(จอขาตั้ง)
 • ขนาดของจอ(Size) : 50×50 นิ้ว (127 x 127 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
 • Ratio 1:1
 • อุปกรณ์ประกอบด้วยเหล็กและพลาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน
 • ราคา : 2,350 บาท
screen_boy_tripod

 คุณลักษณะ จอ Tripod Screen ขนาด 60 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 1:1

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : vertex
 • ประเภทจอ : Tripod Screen(จอขาตั้ง)
 • ขนาดของจอ(Size) : 60×60 นิ้ว (153 x 153 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
 • Ratio 1:1
 • อุปกรณ์ประกอบด้วยเหล็กและพลาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน
 • ราคา : 2,350 บาท

screen_boy_tripod

 คุณลักษณะ จอ Tripod Screen ขนาด 70 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 1:1

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : vertex
 • ประเภทจอ : Tripod Screen(จอขาตั้ง)
 • ขนาดของจอ(Size) : 70×70 นิ้ว (180 x 180 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
 • Ratio 1:1
 • อุปกรณ์ประกอบด้วยเหล็กและพลาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน
 • ราคา : 2,350 บาท

screen_boy_tripod

คุณลักษณะ จอ Tripod Screen ขนาด 100 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 4:3

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : vertex
 • ประเภทจอ : Tripod Screen(จอขาตั้ง)
 • ขนาดของจอ(Size) : 80×60 นิ้ว (204 x 152 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
 • Ratio 4:3
 • อุปกรณ์ประกอบด้วยเหล็กและพลาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน
 • ราคา : 4,800 บาท

screen_boy_tripod

คุณลักษณะ จอ Tripod Screen ขนาด 120 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 4:3

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : vertex
 • ประเภทจอ : Tripod Screen(จอขาตั้ง)
 • ขนาดของจอ(Size) : 96×72 นิ้ว (244 x 183 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
 • Ratio 4:3
 • อุปกรณ์ประกอบด้วยเหล็กและพลาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน
 • ราคา : 6,000 บาท
screen_boy_tripod

คุณลักษณะ จอ Tripod Screen ขนาด 150 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 4:3

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : vertex
 • ประเภทจอ : Tripod Screen(จอขาตั้ง)
 • ขนาดของจอ(Size) : 120×90 นิ้ว (305 x 229 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
 • Ratio 4:3
 • อุปกรณ์ประกอบด้วยเหล็กและพลาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน
 • ราคา : 13,500 บาท
screen_boy_tripod

คุณลักษณะ จอ Tripod Screen ขนาด 100 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 16:10

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : vertex
 • ประเภทจอ : Tripod Screen(จอขาตั้ง)
 • ขนาดของจอ(Size) : 85 x53 นิ้ว (216 x 134 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
 • Ratio 16:10
 • อุปกรณ์ประกอบด้วยเหล็กและพลาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน
 • ราคา : 6,000 บาท
screen_boy_tripod

คุณลักษณะ จอ Tripod Screen ขนาด 120 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 16:10

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : vertex
 • ประเภทจอ : Tripod Screen(จอขาตั้ง)
 • ขนาดของจอ(Size) : 102 x 63 นิ้ว (259 x 161 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
 • Ratio 16:10
 • อุปกรณ์ประกอบด้วยเหล็กและพลาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน
 • ราคา : 7,500 บาท