จำหน่ายและรับติดตั้งจอรับภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ป้ายไฟวิ่งled

จอโปรเจคเตอร์ Rear Projector Screen 150 นิ้ว เนื้อ RP สัดส่วน 4:3

จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-300 นิ้ว

รายละเอียด จอโปรเจคเตอร์ : Rear Projector Screen 150 นิ้ว เนื้อ RP สัดส่วน 4:3

  • ราคา : 27,000 บาท
  • ประเภท :Rear Projector Screen
  • เส้นทแยงมุม : 150 นิ้ว
  • ขนาดของจอ :90 x 120 นิ้ว (231 x 305 cm)
  • เนื้อจอรับภาพ :Rear Projection
  • Ratio 4:3
  • Rear Projector Screen Fabric (ผ้าจอฉายหลัง) สามารถเห็นภาพฉายได้ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง