จำหน่ายและรับติดตั้งจอรับภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ป้ายไฟวิ่งled

จอโปรเจคเตอร์ Easy Fold Screen-120 นิ้ว เนื้อ Front (เฉพาะเนื้อจอ)

Easy Fold Screen-150 นิ้ว

รายละเอียด จอโปรเจคเตอร์ : Easy Fold Screen-120 นิ้ว เนื้อ Front (เฉพาะเนื้อจอ)

  • ราคา : 20,000 บาท
  • ประเภทจอ : Easy-Fold
  • เส้นทแยงมุม : EF120 นิ้ว
  • ขนาดของจอ(Size) : 72×96 นิ้ว (183 x 244 cm)
  • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) :Front
  • Ratio -
  • เฉพาะเนื้อผ้า
  • FORMAT : VDO