จำหน่ายและรับติดตั้งจอรับภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ป้ายไฟวิ่งled

จอรับภาพโปรเจคเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า PROSCREEN

จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า

PROSCREEN

รายละเอียดดังนี้


projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-70 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 1:1

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 70 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 70 x 70 นิ้ว (180 x 180 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 1:1
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 7,000 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-100 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 4:3

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :100 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 80×60 นิ้ว (204 x 152 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 4:3
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 9,000 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-120 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 4:3

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 96 x 72 นิ้ว (244 x 183 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD-MATT WHITE
 • Ratio 4:3
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 11,000 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-150 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 4:3

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 150 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 96×120 นิ้ว (224 x 305 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD-MATT WHITE
 • Ratio 4:3
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 18,000 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-180 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 4:3

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 180 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 144 x 108 นิ้ว (366 x 274 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD-MATT WHITE
 • Ratio 4:3
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 22,000 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-200 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 4:3

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 200 นิ้ว
 • ขนาดของจอ :160 x 120 นิ้ว (400 x 305 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD-MATT WHITE
 • Ratio 4:3
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 30,000 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-240 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 4:3

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 240 นิ้ว
 • ขนาดของจอ :192 x 144 นิ้ว (488 x 366 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD-MATT WHITE
 • Ratio 4:3
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 65,000 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-250 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 4:3

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen) Turbular motor
 • เส้นทแยงมุม : 250 นิ้ว
 • ขนาดของจอ :200 x 150 นิ้ว (508 x 381 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD-MATT WHITE
 • Ratio 4:3
 • แถมรีโมท
 • ราคา : 145,000 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-300 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 4:3

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen) Turbular motor
 • เส้นทแยงมุม : 300 นิ้ว
 • ขนาดของจอ :240 x 181 นิ้ว (610 x 460 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD-MATT WHITE
 • Ratio 4:3
 • แถมรีโมท
 • ราคา : 165,000 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-400 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 4:3

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen) Turbular motor
 • เส้นทแยงมุม : 300 นิ้ว
 • ขนาดของจอ :240 x 181 นิ้ว (610 x 460 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD-MATT WHITE
 • Ratio 4:3
 • แถมรีโมท
 • ราคา : 300,000 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-100 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 16:9

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :100 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 87×49 นิ้ว (222 x 125 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 16:9
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 9,500 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-120 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 16:9

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 105×59 นิ้ว (266 x 150 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 16:9
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 10,500 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-150 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 16:9

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :150 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 131 x 74 นิ้ว (332 x 187 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 16:9
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 24,000 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-180 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 16:9

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :180 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 157 x 88 นิ้ว (399 x 224 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 16:9
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 33,500 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-200 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 16:9

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :200 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 174 x 98 นิ้ว (443 x 249 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 16:9
 • แถม รีโมท
 • ราคา :40,500 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-250 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 16:9

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :250 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 218 x 123 นิ้ว (554 x 312 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 16:9
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 150,000 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-300 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 16:9

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :300 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 261 x 147 นิ้ว (664 x 374 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 16:9
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 180,000 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-100 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 16:10

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :100 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 85 x 53 นิ้ว (216 x 134 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 16:10
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 11,500 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-120 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 16:10

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 102 x 63 นิ้ว (259 x 161 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 16:10
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 13,500 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-150 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 16:10

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 128 x 80 นิ้ว (324 x 202 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 16:10
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 24,000 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-180 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 16:10

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :180 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 153 x 96 นิ้ว (389 x 243 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 16:10
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 35,500 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-200 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 16:10

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :200 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 170 x 106 นิ้ว (432 x 270 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 16:10
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 44,500 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-250 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 16:10

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :250 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 213 x 133 นิ้ว (540 x 338 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 16:10
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 160,500 บาท

projection screen motorize

Projector screen motorize with remote “Proscreen”

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-300 นิ้ว เนื้อ HD-MW สัดส่วน 16:10

 • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
 • แบรนด์สินค้า : Proscreen
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :300 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 255 x 159 นิ้ว (647 x 404 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HD MATT WHITE
 • Ratio 16:10
 • แถม รีโมท
 • ราคา : 180,500 บาท