จำหน่ายและรับติดตั้งจอรับภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ป้ายไฟวิ่งled

จอมอเตอร์ไฟฟ้า TAB TENSION VERTEX

จอรับภาพโปรเจคเตอร์

มอเตอร์ไฟฟ้าเนื้อผ้าขึงตึง (TAB TENSION)

VERTEX

projector screen tab tension vertex

projector screen tab tension vertex

 คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า แบบ TAB TENSION ขนาด 100 นิ้ว สัดส่วน 4:3

 • เป็นจอแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
 • เส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว
 • อัตราส่วน 4:3
 • ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 240 x สูง 152 เซนติเมตร (80 x 60 นิ้ว)
 • เนื้อผ้าแบบ Vinyl Matt white
 • ด้านข้างจอ ขึงตึง ทำให้เนื้อผ้าเรียบตึงเป็นพิเศษ
 • ราคา 17,200 บาท

projector screen tab tension vertex

projector screen tab tension vertex

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า แบบ TAB TENSION ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 4:3

 • เป็นจอแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
 • เส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว
 • อัตราส่วน 4:3
 • ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 244 x สูง 183 เซนติเมตร (96 x 72 นิ้ว)
 • เนื้อผ้าแบบ Vinyl Matt white
 • ด้านข้างจอ ขึงตึง ทำให้เนื้อผ้าเรียบตึงเป็นพิเศษ
 • ราคา 21,500 บาท

projector screen tab tension vertex

projector screen tab tension vertex

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า แบบ TAB TENSION ขนาด 100 นิ้ว สัดส่วน 16:10

 • เป็นจอแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
 • เส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว
 • อัตราส่วน 16:10
 • ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 216 x สูง 134 เซนติเมตร (85 x 53 นิ้ว)
 • เนื้อผ้าแบบ Vinyl Matt white
 • ด้านข้างจอ ขึงตึง ทำให้เนื้อผ้าเรียบตึงเป็นพิเศษ
 • ราคา 18,600 บาท

projector screen tab tension vertex

projector screen tab tension vertex

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า แบบ TAB TENSION ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 16:10

 • เป็นจอแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
 • เส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว
 • อัตราส่วน 16:10
 • ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 259 x สูง 161 เซนติเมตร (102 x 63 นิ้ว)
 • เนื้อผ้าแบบ Vinyl Matt white
 • ด้านข้างจอ ขึงตึง ทำให้เนื้อผ้าเรียบตึงเป็นพิเศษ
 • ราคา 22,900 บาท

projector screen tab tension vertex

projector screen tab tension vertex

คุณลักษณะจอมอเตอร์ไฟฟ้า แบบ TAB TENSION ขนาด 150 นิ้ว สัดส่วน 16:10

 • เป็นจอแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
 • เส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว
 • อัตราส่วน 16:10
 • ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 324 x สูง 202 เซนติเมตร (128 x 80 นิ้ว)
 • เนื้อผ้าแบบ Vinyl Matt white
 • ด้านข้างจอ ขึงตึง ทำให้เนื้อผ้าเรียบตึงเป็นพิเศษ
 • ราคา 27,900 บาท