จำหน่ายและรับติดตั้งจอรับภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ป้ายไฟวิ่งled

จอโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง (Wall screen) 120 นิ้ว เนื้อ RP สัดส่วน 4:3

จอแขวนมือดึง (Wall screen) 150 นิ้ว

รายละเอียด จอโปรเจคเตอร์ : จอแขวนมือดึง (Wall screen) 120 นิ้ว เนื้อ RP สัดส่วน 4:3

  • ราคา : 30,000 บาท
  • ประเภท :จอแขวน (Wall Screen)
  • เส้นทแยงมุม : 120 นิ้ว
  • ขนาดของจอ(Size) : 72×96 นิ้ว (183 x 244 cm)
  • เนื้อจอรับภาพ :Rear Projection เนื้อผ้าจอฉายหลัง
  • Ratio 4:3