จำหน่ายและรับติดตั้งจอรับภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ป้ายไฟวิ่งled

จอโปรเจคเตอร์ ขนาด 400 นิ้วขึ้นไป

 

aleducare

จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)-400 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 4 : 3

  • หมวดสินค้า : จอโปรเจคเตอร์
  • แบรนด์สินค้า : VERTEX
  • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
  • เส้นทแยงมุม :400 นิ้ว
  • ขนาดของจอ(Size) : 247x 326 นิ้ว (460 x 610 cm)
  • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
  • Ratio 4:3
  • ราคา : 390,000 บาท