จำหน่ายและรับติดตั้งจอรับภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ป้ายไฟวิ่งled

จอ Easy-Fold vertex

จอรับภาพโปรเจคเตอร์

ขาตั้งแบบถอดประกอบได้ (Easy-Fold)

1 ชุดประกอบไปด้วย เนื้อผ้า + เฟรมอลูมิเนี่ยม + ขาตั้ง2ขา + กล่องบรรจุ

VERTEX

projection screen easy fold

projector screen easy-fold + fabric + box + aluminium frame

 คุณลักษณะจอรับภาพถอดประกอบได้ แบบ easy-fold ขนาด 120 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 4:3

 • เป็นจอแบบถอดประกอบได้ มีกล่อง เนื้อผ้า เฟรมอลูมิเนี่ยม ขาตั้ง
 • เส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว
 • อัตราส่วน 4:3
 • ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 244 x สูง 183 เซนติเมตร (96×72 นิ้ว)
 • มีเนื้อผ้าให้เลือก แบบ ฉายหน้า ฉายหลัง และ ฉายได้ทั้งหน้าและหลัง
 • เนื้อผ้าแบบ Matt white
 • รับประกัน 1 ปี
 • ราคา เนื้อผ้าแบบ ฉายหน้า 34,000 บาท
 • ราคา เนื้อผ้าแบบ ฉายหลัง 36,000 บาท
 • ราคา เนื้อผ้าแบบ ฉายหน้าและหลัง 44,000 บาท

projection screen easy fold

projector screen easy-fold + fabric + box + aluminium frame

คุณลักษณะจอรับภาพถอดประกอบได้ แบบ easy-fold ขนาด 150 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 4:3

 • เป็นจอแบบถอดประกอบได้ มีกล่อง เนื้อผ้า เฟรมอลูมิเนี่ยม ขาตั้ง
 • เส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว
 • อัตราส่วน 4:3
 • ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 305 x สูง 244 เซนติเมตร (120×96 นิ้ว)
 • มีเนื้อผ้าให้เลือก แบบ ฉายหน้า ฉายหลัง และ ฉายได้ทั้งหน้าและหลัง
 • เนื้อผ้าแบบ Matt white
 • รับประกัน 1 ปี
 • ราคา เนื้อผ้าแบบ ฉายหน้า 38,000 บาท
 • ราคา เนื้อผ้าแบบ ฉายหลัง 40,000 บาท
 • ราคา เนื้อผ้าแบบ ฉายหน้าและหลัง 51,000 บาท

projection screen easy fold

projector screen easy-fold + fabric + box + aluminium frame

คุณลักษณะจอรับภาพถอดประกอบได้ แบบ easy-fold ขนาด 180 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 4:3

 • เป็นจอแบบถอดประกอบได้ มีกล่อง เนื้อผ้า เฟรมอลูมิเนี่ยม ขาตั้ง
 • เส้นทะแยงมุม 180 นิ้ว
 • อัตราส่วน 4:3
 • ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 366 x สูง 274 เซนติเมตร (144 x 108 นิ้ว)
 • มีเนื้อผ้าให้เลือก แบบ ฉายหน้า ฉายหลัง และ ฉายได้ทั้งหน้าและหลัง
 • เนื้อผ้าแบบ Matt white
 • รับประกัน 1 ปี
 • ราคา เนื้อผ้าแบบ ฉายหน้า 43,000 บาท
 • ราคา เนื้อผ้าแบบ ฉายหลัง 48,000 บาท
 • ราคา เนื้อผ้าแบบ ฉายหน้าและหลัง 58,000 บาท

projection screen easy fold

projector screen easy-fold + fabric + box + aluminium frame

คุณลักษณะจอรับภาพถอดประกอบได้ แบบ easy-fold ขนาด 200 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 4:3

 • เป็นจอแบบถอดประกอบได้ มีกล่อง เนื้อผ้า เฟรมอลูมิเนี่ยม ขาตั้ง
 • เส้นทะแยงมุม 200 นิ้ว
 • อัตราส่วน 4:3
 • ขนาดเนื้อผ้า กว้าง 406 x สูง 305 เซนติเมตร (160 x 120 นิ้ว)
 • มีเนื้อผ้าให้เลือก แบบ ฉายหน้า ฉายหลัง และ ฉายได้ทั้งหน้าและหลัง
 • เนื้อผ้าแบบ Matt white
 • รับประกัน 1 ปี
 • ราคา เนื้อผ้าแบบ ฉายหน้า 51,000 บาท
 • ราคา เนื้อผ้าแบบ ฉายหลัง 56,000 บาท
 • ราคา เนื้อผ้าแบบ ฉายหน้าและหลัง 67,000 บาท